Des de REANIMA ens encarreguem d’oferir formacions de qualitat teoricopràctiques, que preparin al ciutadà per a saber reaccionar i actuar correctament davant una parada cardiorespiratòria inesperada. Els convertim així, en els nostres còmplices perquè contribueixen a salvar vides.

Tots els cursos són realitzats per experts en primers auxilis i emergències sanitàries, així com instructors acreditats. Tots els instructors estan treballant en actiu dins de l’àmbit sanitari.

FORMACIÓ REGLADA


CURS 6h.

Curs Suport Vital Bàsic i ús del Desfibril·lador

CURS DE RECICLATGE

Curs Suport Vital Bàsic i ús del Desfibril·lador

TALLER DIVULGATIU

Curs Suport Vital Bàsic i ús del Desfibril·lador

Curs Suport Vital Bàsic i ús del Desfibril·lador.

OBJECTIUS:

 • Realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.
 • Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

DURADA:

6 hores presencials / 4hores presencials i 2h online (opcionals).

DESTINATARIS:

Professionals, voluntaris i estudiants que en l’exercici de les seves tasques es poden trobar amb pacients en situació d’aturada cardiorespiratòria, treballadors amb responsabilitat a les empreses en aspectes de prevenció de riscos laborals, i ciutadans que vulguin adquirir competències en la pràctica de SVB i DEA.
Per tal de complir la normativa actual, la formació ha de ser acreditada per el Consell Català de Ressuscitació (òrgan competent a Catalunya de la reanimació), el personal que supera el curs amb èxit anirà inscrit al Institut d’Estudis de la Salut.
L’empresa que realitza la formació, haurà de ser: centre formador autoritzat per l’Institut d’Estudis de la Salut, centre col·laborador amb Consell Català de Ressuscitació. El personal instructor haurà de ser també membre del CCR i l’empresa ha de disposar de director de curs establert també per CCR.

CONTINGUT TEÒRIC:

 1. Causes i lloc més comuns de l’aturada cardiorespiratòria.
 2. La cadena de supervivència.
 3. Reconeixement de la situació.
 4. Activació del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) (112).
 5. Importància de la ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat.
 6. Què és i per a què serveix un DEA.
 7. Seguretat en la utilització del DEA.
 8. Aspectes legals.
 9. Algoritmes d’actuació amb DEA i sense DEA de l’European Ressuscitation Council.

CONTINGUT PRÀCTIC:

 1. Seguretat en l’escenari.
 2. Valorar la consciència.
 3. Obrir la via aèria amb la maniobra front-mentó.
 4. Valorar si la persona respira amb normalitat.
 5. Activar el SEM (112).
 6. Efectuar compressions toràciques de gran qualitat.
 7. Efectuar ventilacions de rescat.
 8. Alternar compressions i ventilacions.
 9. Efectuar una seqüència de ressuscitació completa.
 10. Posició lateral de seguretat.
 11. Conèixer com és el DEA.
 12. Col·locar correctament els pegats
 13. Com utilitzar correctament i amb seguretat el DEA.
 14. Simulacions pràctiques integrades de SVB amb DEA i sense DEA.

AVALUACIÓ:

 1. L’alumne ha de realitzar una seqüència completa d’RCP de gran qualitat, de 2 minuts.
 2. L’alumne ha de realitzar una desfibril·lació abans de 90 segons d’iniciar la ressuscitació.

PREUS:

 • Preu per alumne, curs 6 alumnes | 95€* / alumne
 • Preu per alumne, curs 8 alumnes | 85€* / alumne
 • Preu per alumne, curs 16 alumnes o més en una mateixa sessió | 75€* / alumne

* El preu inclou: Tramitació de dades del alumne, registre i certificats, material docent, manual del CCR per cada alumne i el desplaçament.
Formació exempt d’IVA, d’acord amb el que estableix l’Article 20 u 9 de la Llei 37/1992 de l’IVA, i en l’article 7 del Reial Decret 1624/1992 del Reglament de l’IVA.

CURS DE RECICLATGE

Suport Vital Bàsic i ús del Desfibril·lador.

OBJECTIUS:

Mantenir les competències necessàries per practicar correctament SVB i DEA en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin. Atès que aquest manteniment requereix una pràctica continuada, es proposa una activitat de recordatori que permeti mantenir actualitzades les esmentades competències.

DURADA:

90 minuts

DESTINATARIS:

Personal que hagi realitzat el programa de formació base en SVB i DEA.

CONTINGUT:

Recordatori teòric de la seqüència d’actuació del SVB i del DEA.
Realització d’una seqüència de RCP completa segons els criteris de l’European Resuscitation Council. Simulació completa d’una seqüència d’actuació amb DEA.

AVALUACIÓ:

 1. L’alumne ha de realitzar una seqüència completa d’RCP de gran qualitat, de 2 minuts.
 2. L’alumne ha de realitzar una desfibril·lació abans de 90 segons d’iniciar la ressuscitació.

PREUS:

 • Preu per alumne, curs 6-8 alumnes | 25€* / alumne

* El preu inclou: Tramitació de dades del alumne, registre i certificats, material docent, manual del CCR per cada alumne i el desplaçament.
Formació exempt d’IVA, d’acord amb el que estableix l’Article 20 u 9 de la Llei 37/1992 de l’IVA, i en l’article 7 del Reial Decret 1624/1992 del Reglament de l’IVA.

TALLER DIVULGATIU

Suport Vital Bàsic i ús del Desfibril·lador.

OBJECTIUS:

Fer difusió de les tècniques de reanimació i ús del desfibril·lador entre els assistents. Conscienciar de la seva importància en una situació d’emergència on el temps resultarà clau per poder recuperar a la persona amb una aturada cardiorespiratòria.

DURADA:

De 90 minuts a 2h

DESTINATARIS:

Qualsevol persona que vulgui fer una introducció en els primers auxilis i conèixer com fer front a una emergència mèdica.

CONTINGUT TEÒRIC/PRÀCTIC:

Què és l’aturada? Què podem fer amb les nostres mans (RCP)? Què és un Desfibril·lador (DEA)? Com funciona un desfibril·lador?

TALLER DIVULGATIU

Primers Auxilis

OBJECTIUS:

Proporcionar als participants els coneixements, habilitats i actituds fonamentals, que els permetin desenvolupar amb seguretat i eficàcia les tècniques de primers auxilis en cas necessari. Amb un llenguatge amè i de manera pràctica.

DURADA:

Mínim 2 hores

DESTINATARIS:

Professionals, voluntaris i estudiants que en l’exercici de les seves tasques es poden trobar amb pacients en situació de emergència, treballadors amb responsabilitat a les empreses en aspectes de prevenció de riscos laborals, i ciutadans que vulguin adquirir competències en la pràctica de primers auxilis.

CONTINGUT TEÒRIC/PRÀCTIC:

Protegir, avisar i socórrer
Avaluació primària i secundària
Suport Vital Bàsic adult
Ús del DEA a l’adult
Obstrucció de la via aèria
Primers auxilis

 • Hemorràgies
 • Cremades
 • Ferides
 • Fractures / luxacions i esquinços
 • Botiquí

Aspectes a tenir en compte a l’hora de
contractar i realitzar la formació

 1. El personal que impartirà la formació, sempre serà personal instructor acreditat pel Consell Català de Ressuscitació segons el decret 151/2012 de 20 de novembre.
 2. Finalitzada la formació, els alumnes aptes rebran un certificat acreditatiu emès pel Consell Català de Ressuscitació.
 3. El Consell Català de Ressuscitació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, certifiquen que l’alumne apte ha realitzat amb aprofitament el curs de Suport Vital Bàsic + DEA.
 4. El certificat serà signat per el Secretari General de l’Acadèmia i pel Director de Curs.
 5. L’alumne serà inscrit en la base de dades del Consell Català de Ressuscitació i al Institut d’Estudis de la Salut.
 6. El certificat atorga 1,3 crèdits de formació continuada del sistema nacional de salut.
 7. El certificat fa constar que el curs ha estat realitzat sota les recomanacions de l’European Ressuscitation Council (ERC).
 8. El contingut del curs anirà sota les directius del Consell Català de Ressuscitació i sota les recomanacions de l’European Ressuscitation Council (ERC) tal com marca el decret 151/2012 de 20 de novembre.
 9. La formació es realitzarà a dependències del “client” o en cas contrari Reanima buscarà un espai habilitat per la formació.
 10. Les dates i horaris per aquestes formacions seran acordades per ambdues parts.
 11. Reanima portarà tot el material necessari per tal de poder elaborar les formacions amb èxit tal i com marca el decret 151/2012 de 20 de novembre.
 12. La formació reglada pot ser bonificada. Reanima pot gestionar la bonificació i la seva tramitació per 100€ curs.
 13. Durada de la titulació de la formació reglada oficial, fins a 3 anys, s’haurà de renovar abans dels 3 anys des de la data expedició per tal de mantenir la titulació en vigència.